Kontaktujte nás na telefonu 222 711 241

Software pro gastronomii

Magdalena DS

Dietní systém Magdalena vznikl na základě poptávky dietního provozu, který usiloval o standardizaci nutriční péče, v roce 2005. Magdalena DS slučuje výhody osvědčeného skladového programu se specifickými vlastnostmi dietního systému.

Vhodné pro

Architektura programu

Unikátní architektura programu umožňuje rychle propojit tři nezávislé systémy - Recepturní, Skladový a Nutriční. Hlavní výhodou tohoto řešení je možnost práce s recepturami vlasními nebo s recepturami v originálním autorském znění. Dále je možno použít libovolnou databázi nutričních hodnot. Vyhodnocení probíhá na základě uživatelsky definovatelných vazeb.

Skladový systém

Jak naznačuje název programu Magdalena DS vychází ze standardních skladů Magdalena. Obsahuje veškeré výhody a nastavení programu Magdalena SQL s vazbou na nutriční analýzu a specifické funkce dietních provozů

Aktualizace databáze nutričních hodnot

Jedna z nejdůležetějších částí Magdaleny DS je databáze nutričních hodnot. Při konstrukci programu jsme se snažili o maximální důraz na možnost její snadné aktualizace nebo úplné výměny. Nové nastavení uživatelských vazeb je velmi rychlé a uživatelsky příjemné.

Dietní receptury

V rámci implementace získá váš provoz zdarma uživatelskou databázi dietních receptur. Ty je možné třídit do kategorií. Zvláštní vlastností těchto receptur je možnost nastavení skupin diet s různými specifiky přípravy. To zjednodušuje sestavení dietního jídelníčku

Sestavení dietního jídelníčku

Dietní jídelníček v Magdaleně DS je přehledný a jeho sestavení je uživatelsky příjemné. Nutriční terapeutky mají již v průběhu sestavování jídelníčku okamžité informace o ceně receptur a jejich nutriční hodnotě. Přímo z programu lze tisknout jídelníčky, které obsahují nutriční hodnoty jednotlivých jídel.

Ekonomika provozu

Důležitou součástí Magdaleny DS je sledování stravovací jednotky jednotlivých oddělení a diet. Tyto výstupy jsou v přehledné podobě a zahrnují údaje ze všech dokladů z normování jednotlivých strav nebo zakázek. 

Implementace programu

Pokud chce stravovací provoz v nemocnici nebo domově pro seniory dietní systém, musí se připravit na velké množství práce spojené s implementací. Řešení od Altisimy je časově úsporné a díky našim zkušenostem snížíme čas potřebný pro implementaci na minimum, tím vám šetříme i peníze.